معاونیت پرسونل و تعلیمات وزارت دفاع ملی

بیوگرافی محترم دگرجنرال اقبال علی"نادری" معاون وزیر دفاع ملی درامور پرسونل وتعلیمات

محترم دگر جنرال  اقبال علی " نادری" درسال 1339 هجری شمسی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی دریک خانواده روشن فکر چشم به جهان گشود.  موصوف درسال 1360 ازصنف دوازدهم حربی شونحًی فارغ گردید و به مدت 5 سال جهت ادامه تحصیلات عالی به شهر اولیانوفک اتحاد جماهیر شوروی وقت اعزام گردید.   محترم "نادری" بعد از فراغت از اتحاد شوروی بدرجه مافوق لیسانس و عودت به کشور درسال 1365 به رتبه لمری بریدمن بصفت استاد در قطعه 186 مخابره تعین و تقرر حاصل نمود.

محترم اقبال علی " نادری" از سال 1369 الی 1372 بصفت ریس ارکان قطعه 186 مخابره و هم چنان استاد در کورس عالی افسران انجام وظیفه نموده است. محترم اقبال علی " نادری" با ایجاد اردوی ملی افغانستان   از سال  1381 الی1383  بصفت ریس پرسونل معاونیت پرسونل وتعلیمات منظوری حاصل فرموده است. که متعاقباً  ازسال 1383  الی 1388بصفت معاون پلانگذاری ریاست کادر وپرسونل ستردرستیز مصروف خدمت بوده است و از 1389 الی 1394 بصفت ریس مخابره ستردرستیز خدمات ارزنده به اردوی ملی افغانستان انجام داده است.    موصوف از سال 1395 تا اکنون بحیث معاون وزیر دفاع ملی در امور پرسونل وتعلیمات مصروف انجام فعالیت می باشد.   

محتـرم  اقبال علی " نادری" علاوه بر داشتن تحصیلات عالی، کورس های کوتاه مدت ( کورس مارشال سنتر، کورس سایبر سکوریتی و کورس استراتیژی ملی نظامی) را در کشورهای جرمنی و ایالات متحده آمریکا سپری نموده است. موصوف به نمایندگی از وزارت دفاع ملی در سیمینارها و کنفرانس های مهم داخلی و خارجی در کشورهای مختلف اشتراک نموده است.