اسدالله "خالد" سرپرست وزارت دفاع ملی جهت گسترش روابط دوجانبه با سفیر هندوستان ملاقات نمود.

اسدالله "خالد" سرپرست وزارت دفاع ملی جهت گسترش روابط دوجانبه با سفیر هندوستان ملاقات نمود. 

کابل – افغانستان: اسد الله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی قبل از ظهر امروز با آقای (وینای کمار) سفیر هندوستان مقیم کابل ملاقات نمود.

این ملاقات که در قرارگاه وزارت دفاع ملی انجام یافت، جانبین پیرامون اوضاع جاری امنیتی و دفاعی، گسترش روابط دوجانبه و کمک های کشور دوست هندوستان به اردوی ملی افغانستان، بحث و تبادل نظر نموده اند.