ملاقات اسد الله " خالد" سرپرست وزارت دفاع ملی با سرپرست وزارت دفاع امریکا

ملاقات اسد الله " خالد" سرپرست وزارت دفاع ملی  با سرپرست وزارت دفاع امریکا

اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی  با سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده امریکا آقای پاتریک شاناهان قبل از ظهر امروز  درقول اردوی عملیاتهای خاص  ملاقات نمود.

طرفین روی مسایل امنیتی و دفاعی کشور بحث همه جانبه نمودند.

سرپرست وزارت  دفاع ملی  به دست آورد های اخیر نیرو های اردوی ملی اشاره کرده ، از همکاری های همه جانبه  کشور دوست ایالات متحده امریکا با نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان ابراز قدردانی نمود  و خواهان همکاری بیشترشان در عرصه های  تعلیم و تربیه  و تجهیز نیرو های اردوی ملی گردید.

در مقابل آقای پاتریک شاناهان به همکاری کشورش با نیرو های اردوی ملی افغانستان  اطمینان داده و وعده نمود که کشورش در بخش تعلیم و تربیه، تجهیز و در امر مبارزه با دهشت افگنی نیرو های افغان را  تنها نمی گذارند.