سرپرست وزارت دفاع ملی از قوماندانی قول اردوی هوایی بازدید نمود

سرپرست وزارت دفاع ملی از قوماندانی قول اردوی هوایی بازدید نمود

کابل – افغانستان : اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی جهت دیدار با پرسونل قوای هوایی کشور از قوماندانی قول اردوی هوایی بازدید نمود.

سرپرست وزارت دفاع ملی که در اجتماع هوابازان دلیر افغانستان صحبت می نمود، از شجاعت و قهرمانی های پیلوتان قوای هوایی که بخاطر حمایت از قطعات زمینی،اکمالات، انتقالات و تحت آتش قرار دادن مواضع دشمن شب و روز زحمت میکشند ابراز خرسندی نمود.

آقای خالد گفت:" در شرایط فعلی که ضرورت بیشتر به صنف هوایی احساس میشود امیدوار هستم بیشتر از گذشته وظایف تانرا، با انگیزه وطندوستی و نظم و دسپلین عسکری به پیش ببرید."

 

# # #