سفراسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی به ولایت قندهار

 

اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی طی سفر به ولایت قندهار اوضاع امنیتی زون جنوب کشور را مورد بررسی قرار داد

 

کابل – افغانستان: اسد الله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی در حالیکه جنرال اسکات میلر قوماندان عمومی حمایت قاطع با ایشان همراه بود ابتدا به قوماندانی قول اردوی 205 اتل رفته بعد از معاینه قطعه تشریفات در نشست امنیتی با قوماندان قول اردوی 205 اتل و قوماندان امنیه ولایت قندهار پیرامون اوضاع امنیتی و عملیات های جاری در ساحات تحت مسئولیت آن قول اردو صحبت های همه جانبه نمودند.

مسئولین ارگانهای دفاعی و امنیتی ولایت قندهار ضمن ارایه گزارش اوپراتیفی، مشکلات وچالش های شانرا نیز به سرپرست وزارت دفاع ملی پیشکش نمودند.

سرپرست وزارت دفاع ملی که به هدف ارزیابی نتایج عملیات های زمینی که از چندی قبل در ساحات تحت مسئولیت آن قول اردو آغاز یافته به آن ولایت سفر نموده است، از اقدامات و اجرای عملیات ها ابراز خرسندی نموده، جهت اجرای بهتر برنامه های امنیتی، به مسئولین هدایات لازم سپردند.

سرپرست وزارت دفاع ملی به مردم ولایات زون جنوب اطمینان داد که منسوبین قوای مسلح اعم از اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی شب و روز تلاش می نمایند تا یک فضای امن و باثبات را برای مردم خویش مساعد نمایند.

در ادامه سرپرست وزارت دفاع ملی یکجا با قوماندان قول اردوی 205 اتل و قوماندان امنیه ولایت قندهار به مقبره شهید جنرال عبدالرازق قوماندان پیشین امنیه آن ولایت رفته اتحاف دعانمودند.