در نتیجه یک عملیات محاربوی منسوبین قطعات عملیات های خاص اردوی ملی، 38 تن زندانی که در قید طالبان بسر میبردند، از بند رها گردیدند

در نتیجه یک عملیات محاربوی منسوبین قطعات عملیات های خاص اردوی ملی، 38 تن زندانی که در قید طالبان بسر میبردند، از بند رها گردیدند

کابل – افغانستان: محفل که به همین منظور در قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص(کماندو) دایر گردیده بود، اسد الله خالد سرپرست وزیر وزارت دفاع ملی از تلاش های منسوبین کماندو که در عملیات رهایی این زندانیان زحمات زیادی را متقبل شده اند ابراز تشکر وقدردانی نمود.

سرپرست وزارت دفاع ملی گفت: "برادرانی که از بند رها گردیده و فعلأ در کنار ما قرار دارند، به شمول منسوبین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور تعداد شان هم از اهالی ملکی میباشند، زنده گی آزاد را برایشان تبریک میگویم، تلاش می نماییم تا جوانانی دیگری که مانند شما در قید دشمنان وطن قرار دارند، مانند شما به زنده گی آزاد برگردند.

آقای خالد خطاب به منسوبین نیروهای دفاعی وامنیتی کشور گفت:" رهبری حکومت و وزارت دفاع ملی در کنار شما و بخاطر حمایت و رسیده گی به مشکلات سربازان از هیچ گونه تلاش دریغ نمی ورزند.

دگرجنرال بسم الله وزیری قوماندان قول اردوی عملیات های خاص گفت:" در نتیجه یک عملیات خاص قطعات کماندو که بالای یکی از زندان های گروه طالبان در ولسوالی آب بند ولایت غزنی اجرا گردید، 38 تن از باشنده گان ولایات مختلف افغانستان که در قید این گروه به سر میبردند از بند رها گردیدند".

قوماندان قول اردوی عملیات های خاص که در اجتماع از زندانیان رها شده صحبت می نمود، این اقدام قطعات عملیات های خاص اردوی ملی را یک دست آورد بزرگ دانسته افزود: این عملیات که با مساعی مشترک نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان با پلان گذاری دقیق بعد از تثبیت هدف اجرا شد، ده ها تن از جوانان رشید میهن که اعضای فامیل آنان از ماه ها به اینسو منتظر شان بودند، توسط منسوبین دلیر کماندو از زندان تاریک دشمنان مردم افغانستان نجات داده شدند.

قطعات عملیات های خاص که یک جزوتام متعارض است، وظیفه اش اجرای عملیات های خاص بالای اهداف خاص دشمن، مخفیگاه ها، زندانها، مراکز تعلیم وتربیه و منابع مالی آنان میباشد.