سرپرست وزارت دفاع ملی جهت گسترش روابط و همکاریهای دوجانبه با سفیر جمهوری ترکمنستان ملاقات نمود

کابل – افغانستان : اسد الله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی بعد از ظهر امروز با آقای (خواجه عوض اوف) سفیر جمهوری ترکمنستان ملاقات نمود.

این ملاقات که در مقر وزارت دفاع ملی ترتیب یافته بود هر دو جانب به گسترش روابط دوستانه بین دو کشور تأکید نموده، پیرامون تأمین امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی صحبت نمودند.