اسد الله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی با سفیر جمهوری کشور چک ملاقات نمود

کابل – افغانسان : اسد الله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی قبل از ظهر امروز با آقای (پیتر استیفنگ) سفیر جمهوری کشور چک مقیم کابل ملاقات نمود.

در این ملاقات جانبین پیرامون چگونگی پیشبرد تعلیمات مسلکی منسوبان اردوی ملی بحث و تبادل نظر نمودند.

سفیر جمهوری چک ضمن آنکه تقرر آقای خالد را بحیث سرپرست وزیر وزارت دفاع ملی تبریک گفت، اطمینان داد که همکاری های کشورش در چوکات ماموریت حمایت قاطع، جهت تعلیم وتربیه و مشوره دهی، با اردوی ملی افغانستان ادامه خواهند داشت .