معاون وزارت دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی با سفیر جمهوری چک ملاقات نمود

 

معاون وزارت دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی با سفیر جمهوری چک ملاقات نمود.

عبدالحی رووف معاون وزارت دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی اخیرا  با پیتر اشتیپانک سفیر جمهوری کشور چک در دفتر کارش ملاقات نمود.

 و ی ضمن قدردانی از همکاری های موثر و قابل ملاحظه جمهوری چک در راستای  تعلیم و تربیه و مشوره دهی به نیروهای دفاعی و امنیتی کشور  گفت: رهبری وزارت دفاع ملی همواره در تلاش جذب همکاری کشور های دوست به منظور ارتقای ظرفیت مسلکی نیروهای دفاعی و امنیتی است، بدون شک مردم  افغانستان از حسن نیت ،خدمات شایسته و ارزشمند جمهوری چک در امر ارتقای ظرفیت و توانایی های نیروهای دفاعی شان به نیکی یاد آوری نموده خشنود هستند.

در مقابل سفیر جمهوری چک با تاکید بر همکاری های دوام دار کشورمطبوعش صحبت نموده گفت : ما در چوکات نیروهای حمایت قاطع متعهد بر همکاری های صادقانه با دولت و مردم افغانستان هستیم  از این رو یکی از اولویت های مهم کاری ما انکشاف قابلیت ها، آموزش های مسلکی و تعلیم و تربیه نظامی منسوبین اردوی ملی به خصوص قوای هوایی افغانستان می باشد.

 

###