سرپرست وزارت دفاع ملی با سفیر ترکیه در افغانستان، ملاقات نمود

کابل- افغانستان: اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی قبل از ظهر امروز با آقای (اوگزان اور طغرول) سفیر کشور دوست ترکیه ملاقات نمود.

این ملاقات که در مقر وزارت دفاع ملی صورت گرفت طرفین پیرامون گسترش روابط تاریخی بین دوکشور و چگونگی پیشبرد تعلیمات منسوبان اردوی ملی بحث و تبادل نظر نمودند.

سرپرست وزارت دفاع ملی از همکاری های کشور دوست ترکیه که طی سالهای گذشته در قسمت آموزش و مشوره دهی با قوای مسلح افغانستان بخصوص اردوی ملی همکاری داشته است ابراز قدردانی نمود.

سفیر ترکیه ضمن آنکه از روابط دوستانه و تاریخی بین دوکشور یاد آوری نمود، تقرر آقای خالد را بحیث سرپرست وزارت دفاع ملی تبریک گفت.

وی اطمینان داد که کشورش در جهت مشوره دهی و پیشبرد تعلیم وتربیه افسران اردوی ملی با وزارت دفاع افغانستان متعهد میباشد.

# # #