اسدالله "خالد" سرپرست وزارت دفاع ملی جهت گسترش روابط دوجانبه و ادامه همکاریهای نظامی با سفیر ایتالیا ملاقات نمود

کابل – افغانستان : اسدالله "خالد" سرپرست وزارت دفاع ملی بعد از ظهر امروز با آقای (دینا پای) سفیر ایتالیا در افغانستان ملاقات نمود.

در این ملاقات جانبین پیرامون گسترش روابط دوجانبه و ادامه همکاری های نظامی در جهت پیشبرد تعلیم وتربیه منسوبان اردوی ملی صحبت نمودند.

سفیر ایتالیا مقیم کابل ضمن آنکه تقرر آقای خالد را به حیث نامزد وزیر وزارت دفاع ملی تبریک گفت، اطمینان داد که کشور ایتالیا در قسمت ادامه همکاری های نظامی و پیشبرد تعلیم وتربیه منسوبین اردوی ملی، با وزارت دفاع ملی متعهد میباشد.

# # #