ستر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح رهبری عملیات پاکسازی شاهرای جوزجان - بلخ را بدست گرفت.

ستر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح در تداوم سفرش به صفحات شمال کشور صبح امروز به ولایت جوزجان رفته عملآ مدیریت ورهبری عملیات پاکسازی شاهرای جوزجان - بلخ را بدست گرفت.

ستر جنرال محمد شریف "یفتلی" لوی درستیز قوای مسلح درحالیکه سترپاسوال اختر محمد "ابراهیمی"معین ارشد وزارت امور داخله و دگر جنرال عبادلله "عباد" معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی ایشان را همراهی می کردند جهت به دست گرفتن مدیریت و رهبری عملیات محاربوی و اتخاذ تصامیم که بتواند امنیت را در آن مناطق گسترش دهد، به ولایت جوزجان سفر نمودند.

لوی درستیز قوای مسلح حین رسیدن به شهر شبرغان با معاون ولایت جوزجان رئیس شورای ولایتی آن ولا دیدار وملاقات نموده پیشنهادات ورهنمود های انان را در خصوص مشکلات چالش های امنیتی ولایت مذکور استماع نمود از گسترش ساحات تحت پوشش امنیتی در آن ولایت اطیمنان داد.

درهمین حال، لوی درستیز قوای مسلح تامین امنیت شاهرای بلخ - جوزجان را از جمله نخستین اولویت های عمده پلان اجرائی امنیتی عنوان نموده افزود:" دولت و رهبری ارگانهای دفاعی وامنیتی توجه جدی شانرا برای فراگیر ساختن امنیت در شمال و شمالشرق  کشورمبذول داشته و با اقدامات سنجیده شده و پلان های منظم  امنیتی بر نامه بزرگ را در حال اجرا گذاشته که  با اجرای آن پلان و اعمال  تروریستان ودشمنان مردم افغانستان که خواب وخیال جنایت کارانه را به سر می پرورانند در نطفه خنثا و فضای امن برای مردم نجیب وشریف ما تأمین خواهد شد.

لوی درستیز از پیشرفت ها در این عملیات خبر داده گفت:مناطق وسیع از وجود دشمنان مردم پاکسازی شده و قطعات نیروهای دفاعی وامنیتی درحال پیشروی قرار دارند.

همچنان لوی درستیز از موفقیت های چشم گیر بدون تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی دراین عملیات خبرداده اضافه نمود: به دشمن تلفات سنگین وارد شده است.