اسدالله "خالد" سرپرست وزارت دفاع ملی جهت گسترش همکاریها با سفیر هندوستان ملاقات نمود

اسدالله "خالد" سرپرست وزارت دفاع ملی جهت گسترش همکاریها با سفیر هندوستان ملاقات نمود

کابل – افغانستان: وینای کمار سفیر هندوستان مقیم کابل طی ملاقات با سرپرست وزارت دفاع ملی، از ادامه همکاری های کشورش با اردوی ملی افغانستان اطمینان داد.

این ملاقات که در قرارگاه وزارت دفاع ملی ترتیب یافته بود، جانبین پیرامون کمک های کشور هندوستان به اردوی ملی بحث و تبادل نظر نموده اند.