ستر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح طی سفر به ولایت بلخ اوضاع امنیتی آن ولایت را از نزدیک مورد بررسی قرارداند

ستر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح طی سفر به ولایت بلخ اوضاع امنیتی آن ولایت را از نزدیک مورد بررسی قرارداند

ستر جنرال محمد شریف "یفتلی" لوی درستیز قوای مسلح در حالیکه ستر پاسوال اختر محمد "ابراهیمی"معین ارشد وزارت امور داخله و دگر جنرال عبادلله "عباد" معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی با ایشان همرا بودند جهت ارزیابی وضیعت امنیتی ولایات شمال وشمالشرق و اتخاذ تصامیم بخاطر گسترش امنیت این مناطق به ولایت بلخ سفر نمودند.

لوی درستیز قوای  مسلح حین رسیدن به شهر مزارشریف به قول اردوی 209 شاهین رفته بعد از معاینه قطعه تشریفات ، با والی ولایت بلخ و مسئولین ارگانهای دفاعی و امنیتی مستقر در آن ولایت دیدار نموده ، دستاوردهای منسوبین نیروهای دفاعی و امنیتی را  که از اثر آن تلفات سنگین به دشمنان مردم افغانستان وارد گردیده است، عمل قهرمانانه توصیف نمود.

ستر جنرال یفتلی امنیت شمال کشور و تامین امنیت  برنامه های انکشافی در 9 ولایت مربوطه را  از اولویت های اساسی رهبری ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور بیان داشته ، از اقدامات سنجیده شده و پلان های منظم  بخاطر گسترش امنیت مناطق مذکور اطمینان داد.

در این جلسه ، محمد اسحق رهگذر والی ولایت بلخ، قوماندان قول اردوی شاهین و قوماندانان پولیس ملی و امنیت ملی نیز از تلاش های شان بخاطر حکومت داری خوب وحفظ ثبات، اطمینان دادند .