بیانیه مطبوعاتی تاریخ 24 دلو 1397

کشته شدن 24تن دهشت افگن  در نقاط مختلف کشور

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی کشور طی 24 ساعت گذشته 12 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده و 81 وظایف خاص کوماندویی و 5 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوایی 18 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 24 تن دهشت افگن کشته 24 تن زخمی گردیده اند.

این عملیات به حمایت قوای هوائی در ولایات کاپیسا، پروان، لغمان، غزنی، کندهار، سرپل، بلخ، جوزجان، تخار و هلمند راه اندازی گردیده که در نتیجه آن در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار 10 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی، در ولسوالی های دولت آباد و قیصار ولایت فاریاب 7 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی و در ولسوالی شاه ولیکوت ولایت کندهار 4 تن دهشت افگن کشته و 10 تن زخمی گردیده اند.

همچنان در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز 2 تن دهشت افگن هلاک، در ولسوالی های گیرو و اندر ولایت غزنی یک تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی و در ولسوالی علینگار ولایت لغمان 2 تن دهشت افگن زخمی گردیده اند.

منسوبین دلیر اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.