بیانیه مطبوعاتی تاریخ 20 دلو 1397

کشته شدن 48 تن دهشت افگن  در نقاط مختلف کشور

کابل-افغانستان:  نیرو های دفاعی کشور  طی 24 ساعت گذشته 14عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده و 80 وظایف خاص کوماندویی و 5 ضربه هوائی را  به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در  نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوایی 92 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 48تن دهشت افگن کشته  و 10 تن  زخمی گردیده اند.

این عملیات به حمایت قوای هوائی در ولایات کاپیسا،  غزنی، کندهار، بادغیس، فراه، هرات، بلخ ،جوزجان، تخار و هلمند راه اندازی گردیده که در نتیجه آن در ولسوالی شاه ولیکوت ولایت کندهار36 تن دهشت افگن کشته، 6 تن زخمی، 2 باب دیپو سلاح و مهمات، 2 موضع و یک عراده موتر از بین برده شده، در ولسوالی های واغظ، قره باغ و مقر ولایت غزنی 6 تن دهشت افگن کشته، یک تن زخمی و 3 عراده موتر از بین برده شده و در ولسوالی پشت رود ولایت فراه 4 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر از بین برده شده است .

همچنان در ولسوالی های گرمسیر ونهر سراج ولایت هلمند 2 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی و در ولسوالی شیندند  ولایت هرات 2 تن دهشت افگن زخمی و 4 عراده موتر سایکل بدست آمده است   .

  منسوبین دلیر اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.