بیانیه مطبوعاتی تاریخ 15 دلو 1397

کشته شدن 19 تن دهشت افگن  در نقاط مختلف کشور

کابل-افغانستان:  نیرو های دفاعی کشور  طی 24 ساعت گذشته 12عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده و 81 وظایف خاص کوماندویی و 2 ضربه هوائی را  به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در  نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوایی 78 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 19 تن دهشت افگن کشته  و 3 تن  زخمی گردیده اند.

این عملیات به حمایت قوای هوائی در ولایات  کاپیسا،  ننګرهار، غزنی، پکتیکا، کندهار، زابل، هرات، بادغیس، بلخ جوزجان و هلمند راه اندازی گردیده که در نتیجه آن در ولسوالی میزان ولایت زابل 8 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی، در ولسوالی گرمسیر، سنگین، گرشک و شهر لشکرگاه ولایت هلمند 8 تن دهشت افگن کشته، 6 موضع دشمن از بین برده شده و 14 حلقه ماین کشفو خنثی گردیده است .

همچنان در در ولسوالی واغظ ولایت غزنی 2 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی و در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار یک تن داعشی کشته شده است .

  منسوبین دلیر اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

###