بیانیه مطبوعاتی تاریخ 14دلو 1397

کشته شدن 26 تن دهشت افگن  در نقاط مختلف کشور

کابل-افغانستان:  نیرو های دفاعی کشور  طی 24 ساعت گذشته 10عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده و 81 وظایف خاص کوماندویی و 8 ضربه هوائی را  به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در  نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوایی 78 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 26 تن دهشت افگن کشته  و 5 تن  زخمی گردیده اند.

این عملیات به حمایت قوای هوائی در ولایات  ننگرهار، کاپیسا، غزنی، پکتیکا، کندهار، هرات  بادغیس، بلخ، جوزجان و هلمند راه اندازی گردیده که در نتیجه آن در ولسوالی های مارجه و نهر سراج ولایت هلمند 10تن دهشت افگن هلاک، یک عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده، در ولسوالی موریچاق ولایت بادغیس 6 تن دهشت افگن کشته و 3 عراده موتر سایکل از بین برده شده و در  ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 6 تن دهشت افگن کشته شده اند.

همچنان در در ولسوالی گلران ولایت هرات 3 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی و در ولسوالی گیرو ولایت غزنی یک تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

  منسوبین دلیر اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.