افغانها استقلال و آزادی شان را ارج می گذارند

افغانها استقلال و آزادی شان را ارج می گذارند

سرمقاله:

دگرمن وحیدالله «فطن»

تاریخ پرافتخار کشور عزیزمان افغانستان بیانگر واقعیت های است که افغانهای دلیر در مسیر پر از فراز وفرود روز گار در سخت ترین شرایط با دشمن آزادی و استقلال کشور دلیرانه مقابله کرده اند و سر انجام درفش آزادی را با سر افرازی تمام در اهتزاز در آورده و نام نامی افغانستان را زنده نگهداشته اند.

نبرد های مجاهدین افغان بر ضد ارتش سرخ شوروی وقت و مقاومت فرزندان قهرمان این سر زمین در مقابل انواع دسایس و توطیه های گوناگون دهشت افگنان و تروریستان در سال های اخیر مبین این حقیقت است که افغانهای دلیر استقلال و آزادی شان را بیشتر از همه چیز ارج می گذارند وتا آخرین لحظه حیات از آن دفاع می کنند.

درست بیست و شش سال پیش از امروز با پیروزی مجاهدین در کار زار جهاد و مقاومت، صفحه تازه در تاریخ کشور رقم خورد وجهانیان یک بار دیگر به رسم تایید بر شجاعت وسلحشوری فرزندان فدا کار این سرزمین سر تکان دادند.

بلی ! در هشتم ثور سال 1371هجری شمسی جهاد گران نستوه کشور ما به یاری خداوند بزرگ وحمایت بی دریغ مردم متدین ما در مقابله رویاروی با ارتش تا به دندان مسلح شوروی ها فایق آمدند و یکبار دیگر پیروزی حق بر باطل را به نمایش گذاشتند.

تاریخ شهادت می دهد که افغانستان و آزادی دو واژه باهم گره خورده یی است که باخون فرزندان شان اجین یافته وتا جهان باقیست بیرق آزادی واستقلال افغانستان در اهتزاز خواهد بود.

از همین جاست که امروز نام رهبران جهاد ومقاومت، غازیان دلیر، فرماندهان با درایت و هزاران شهید گمنام این سرزمین ورد زبان ها شده است.

در شرایط حاضر که ما دربرابر یک جنگ نیابتی قرار گرفته ایم و هر روز مردم بی دفاع ما در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری گروه های متعدد تروریستی مظلومانه به شهادت می رسند، دشمنان مردم افغانستان باید بدانندکه فرزندان این خاک درصفوف نیرو های دفاعی وامنیتی کشور و هر منسوب نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان وارث قهرمانان دلیر وشجاع این کشور هستند، و با حمایت وپشتیبانی مردم آزادی دوست افغانستان با قامت بلند و سر افرازی تمام بطور آگاهانه از وطن آبایی شان دفاع می کنند ونمی گذارند دشمنان مردم افغانستان به اهداف شوم شان برسند .

منسوبان قطعات وجزوتام های اردوی ملی کشور در تشریک مساعی با سایر نهاد های دفاعی و امنیتی هم اکنون در نقاط مختلف کشور با پیشبرد عملیات نصرت، با وجود خطرات ماین، خدعه، نیرنگ و کمین دشمن تعرض نموده، حملات تهاجمی را بالای مواضع ومخفی گاه های دشمن اجرا می کنند، با تصفیه و تلاشی و افراز پوسته های امنیتی دست آورد های قابل توجهی را به دست می آورند، با شجاعت و از خود گذری در سر کوبی دشمنان نقش شایسته وتاریخی شان را انجام میدهند تا فرزندان آینده این خاک در رفاه و آرامش کامل زندگی کنند.

آنانیکه به خیال خام شان در صدد نا امن ساختن کشور ما به انواع تهدیدات ادامه می دهند باید از گذشته عبرت بگیرند و بدانند که افغانستان دیگر هرگز به عقب بر نمی گردد و به همت مردم و بازوی توانایی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در مسیر پیروزی و موفقیت در حرکت است و هیچ دشمن زبون نمی تواند مانع عزم راسخ فرزندان این خاک در راه ترقی و پیشرفت افغانستان گردد.   انشاءالله