ايستاده گی و قربانی های نيرو های دفاعی و امنيتی کشور متضمن بقای افغانستان و موجب اعتماد مردم

ايستاده گی و قربانی های نيرو های دفاعی و امنيتی کشور متضمن بقای افغانستان  و موجب اعتماد مردم

سرمقاله: دګر من وحیدالله فطن

شهامت و از خود گذری های نیرو های دفاعی و امنیتی کشور در سال گذشته یک بار دیگر بر این واقعیت مهر تایید گذاشت که فرزندان  قهرمان این سرزمین  در صفوف نیرو های دفاعی و امنیتی کشور هر نوع توطیه و دسایس دشمنان مردم را نقش بر آب ساخته می توانند و این توانایی را دارند که  از وطن ومردم افغانستان شجاعانه دفاع وحراست کنند.

بلی! فدا کاری  های بی بدیل منسوبان دلیر نیرو های دفاعی و امنیتی به خصوص اردوی ملی در سال ۱۳۹۶ بیانگر این حقیقت است که آنان  با ایثار و قربانی  های بی مانند به مثابه فرزندان متعهد و راستین کشور دلیرانه از وطن و مردم خویش دفاع و حراست نمودند و باعث افتخار همیشگی مردم کشور شدند .

 چنانچه محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در کنفرانس “عملیات نصرت ۹۷” با قوماندانان قول اردوهای کشورکه اخیراً  به کابل آمده بودند گفت: «ایستاده گی و قربانی های شما بقای افغانستان را تضمین کرده و موجب اعتماد مردم و جامعه بین المللی شده است.

ایستاده گی و قربانی های نیروهای دفاعی و امنیتی کشور شرایط را برای طرح صلح فراهم کرده و برای دستیابی به صلح، ذرۀ هم در دفاع از مردم و تمامیت ارضی کشور، تعلل صورت نخواهد گرفت.»

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بخشی دیگر از صحبت های شان علاوه داشتند که قوای دفاعی و امنیتی افغانستان، نیروهای مسلکی بوده و متعلق به تمام مردم است و استعمال مشروع قوه منحصر به این نیروها می باشد.

یقیناً در سالیکه گذشت منسوبان با شهامت اردوی ملی با شجاعت تمام در اجرای وظایف متعدد محاربوی، تصفیوی و امنیتی در ولایات ننگرهار ، کنر،  پروان ، غزنی ، کندهار ، زابل، ارزگان،  فراه، بادغیس، فاریاب، نیمروز ، هلمند و سایر نقاط کشور حملات خصمانه تروریستی را در هم کوبیدند و دشمن نتوانست در مقابل نیروهای امنیتی کشور به خصوص اردوی ملی ایستاده گی کند .

منسوبان اردوی ملی کشور که مسئوولیت تأمین امنیت سراسر کشور را به دوش دارند در سال جدید139۷ هـ ش با آماده گی های کامل و با راه اندازی عملیات نصرت به یاری خداوند بزرگ و حمایت مردم در مقابل تمامی تهدیدهای هراس‌افگنان مبارزه می نمایند و به دشمن اجازه نمی دهند تا با آغاز فصل بهار امنیت برخی از بخش‌های کشور را برهم زنند.

هم اکنون منسوبین نیروهای دفاعی و امنیتی شامل عملیات، در بخش های مختلف کشور با روحیه و مورال  عالی رزمی در حال پیشروی بوده، گروه های مخالف مسلح تلفات بزرگ را متحمل شده و مناطق زیادی از وجود آنان پاکسازی میگردد .

 اردوی ملی خود را مکلف و متعهد می داند تا از وجب وجب خاک افغانستان دفاع کند و در هر نقطه کشور و در هر گونه شرایط  در مقابل دشمنان برزمند تا باشد مردم ما در فضای امن زندگی کنند.

اجرای عملیات های پیروزمندانه توسط منسوبان قطعات و جزوتام های اردوی ملی در تشریک مساعی با سایر نیرو های دفاعی و امنیتی در مناطق نا امن کشور بی تردید  در فراهم سازی شرایط صلح آمیز در کشور با آغاز سال نو نقش مهم را ایفا می نماید واین افتخار بزرگ برای نیرو های دفاعی و امنیتی کشور است که در مقابل انواع توطیه ها و دسایس بزرگ  دشمنان مردم افغانستان خود را سپر ساخته اند و با عزم متین و ایمان راسخ بر پیروزی با اجرای وظایف ملی و میهنی شان صفحه جدید از شهامت و قهرمانی را در تاریخ کشور به نمایش میگذارند تا دشمنان مردم افغانستان به تکرار بدانند که دفاع و حراست از وطن و مردم افغانستان در تار و پود فرزندان این سرزمین گره خورده و دشمنان هرگز نمیتوانند به اهداف شوم شان برسند.