نیرو های دفاعی و امنیتی، پیام آور صلح و آرامش در کشور

سرمقاله:

دگرمن وحیدالله «فطن»

شجاعت و قهرمانی های منسوبان فداکار اردوی ملی طی ماه های اخیر در میدان های نبرد، بر علاوه آنکه تعهد، درایت و عظمت نظامی شان را در راه دفاع از وطن ومردم افغانستان به نمایش گذاشت، بدون شک صفحه جدیدی را در تاریخ پر افتخار کشور رقم زد که حماسه های بی نظیر فرزندان جان بر کف این سر زمین برای همیش در اذهان مردم قدر شناس افغانستان ماندگار است.

امروز هر منسوب نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان به خوبی می دانند که وارث قهرمانان دلیر وشجاع تاریخ پر افتخار کشور هستند و باکمال افتخار و سر فرازی تمام بطور آگاهانه از وطن آبایی شان با قبول زحمات بیشمار دفاع می کنند .

بلی ! شجاعت وتوانایی های رزمی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور به خصوص منسوبان دلیر اردوی ملی در دفع وطرد حملات و دسایس دشمنان در نقاط مختلف کشور، واضحاً نشان می دهد که دشمنان مردم افغانستان هرگز نمی توانند درنبرد رویاروی از خود مقاومت نشان دهند برعکس منسوبان نیروهای دفاعی و امنیتی به خصوص اردوی ملی کشور با قابلیتهای لازم، روحیه و مورال بلند رزمی از خاک و جان و مال مردم خویش مردانه دفاع می نمایند.

آنان در هر نوع شرایط جوی از تجهیزات و تخنیک محاربوی دست داشته مراقبت و استفاده مؤثر نموده با احضارات و قابلیتهای بلند رزمی هر گونه حملات و دسایس دشمنان مردم افغانستان را نقش بر آب می سازند.

منسوبان اردوی ملی بدین امر متیقن هستند که سلاح و تخنیک محاربوی فعال، داشتن حاکمیت عام و تام بالای آن موضوع مهمی است که در فعالیتهای محاربوی پیروزی را تضمین می کند، زیرا تجربه نشان داده است قطعه و جزوتامیکه با اسلحه و تخنیک فعال مجهز بوده و پرسونل آن با تعلیم و تربیه دوامدار و روحیه دسپلین پذیری به وظایف سوق شده، پیروزی های چشم گیر و افتخارات بزرگ را نصیب گردیده است.

چنانچه سر کوبی دشمنان مردم افغانستان توسط نیروهای امنیتی افغان به حمایه قوتهای توپچی وهوائی اخیراً در مربوطات ولایات ننگرهار، کنر، غزنی، کندهار، فاریاب، جوزجان و هلمند که در نتیجه آن تلفات سنگین بر دشمن وارد کرده ، یکبار دیگر بر این واقعیت مهر تایید می گذارد که نیروهای امنیتی افغان به یاری خداوند بزرگ و حمایت بی دریغ مردم، این توانائی را دارند که در هرنوع شرایط از وطن ومردم شان دلیرانه دفاع و حراست نمایند.