تجهیز قوای هوایی کشور با هلیکوپترها ی پیشرفته بلک هاک و ارتقای فرقه عملیات خاص کوماندو به قول اردو گام دیگری در جهت تقویت و نیرومندی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور

دگرمن وحیدالله « فطن»

شجاعت وتوانایی های رزمی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور به خصوص منسوبان دلیر اردوی ملی در دفع وطرد حملات و دسایس دشمنان در نقاط مختلف کشور طی چند ماه گذشته نشان داد که دشمنان مردم افغانستان باتبلیغات میان تهی مبنی بر تشدید عملیات بهاری شان، نتوانستند کوچکترین تغییر را در وضع امنیتی بار آورند، بر عکس منسوبان نیروهای دفاعی و امنیتی با قابلیتهای بلند رزمی از خاک و جان و مال مردم خویش شجاعانه دفاع کردند که تجهیز قوای هوایی کشور با هلیکوپترهای پیشرفته بلک هاک، ارتقای فرقه عملیات خاص به قول اردو و فراهم آوری امکانات برتر نظامی، بدون شک بر قابلیت های رزمی آنان افزوده است .

چنانچه موفقیت های پیهم نیروهای دفاعی و امنیتی افغان با حمایه قوتهای توپچی وهوائی درولایات نا امن کشور دال بر این واقعیت است  که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به یاری خداوند بزرگ و حمایت بی دریغ مردم، این توانائی را دارند که از وجب وجب خاک کشور دفاع و حراست نمایند.

نیروهای دفاعی و امنیتی کشور توانستند در آغازین ماه های سال روان پلان های خصمانه دشمن را نقش بر آب سازند و یکبار دیگر ثابت نمایند که فرزندان دلیر این خاک با عزم متین و ایمان راسخ در دفاع از وطن و مردم خویش قرار دارند و در راه تأمین امنیت سراسری در کشور از هیچ گونه فداکاری دریغ نمی ورزند.

درهم کوبیدن مواضع مستحکم دشمن ،بازگشایی راه های مواصلاتی، انجام حملات تعرضی وتهاجمی، تصفیه و تلاشی و افراز پوسته های امنیتی در ساحات مورد نیاز از جمله وظایف است که هر روز قهرمانی و شجاعت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را به نمایش میگذارد و این امید واری را در اذهان تداعی می کند که نیروهای دفاعی و امنیتی کشوربه یک دژ مستحکم در برابر حملات ودسایس دشمنان مردم افغانستان مبدل شده است .

یقینا آنچه سبب موفقیت ها ی روز افزون منسوبان با شهامت اردوی ملی در اجرای وظایف شده است همانا باورمندی به موفقیت و حمایت مردم ما می باشد و از جانبی هم تعلیم و تربیه پرسونل، تقدیر منسوبان ، مواظبت از سلاح وتخنیک دست داشته، شفافیت در امور، ارتقای ظرفیت و انکشاف رهبری و سازماندهی خوب در اردوی ملی است که روز تا روز از جانب رهبری وزارت دفاع ملی و ستر درستیز بر آن تاکید می گردد .

 امروز مردم ما به خوبی میدانند که دشمنان مردم افغانستان دیگر در سنگرهای نبرد شکست  خورده اند  بنا   باتغییر تکتک ، مذبوهانه با حملات انتحاری وانفجار در مساجد وتکایا به جان مردم بی گنا ه وبیدفاع ما  که در حال عبادت اند حمله ور میشوند وبدین گونه قساوت وبی رحمی شان را در برابرمردم عام به اثبات می رسانند. 

قوماندانان قطعات و جزوتامهای اردوی ملی و همه افسران، بریدملان و سربازان اردوی ملی با درک این مطلب که اردوی ملی افغانستان حافظ استقلال، تمامیت ارضی، حفظ سرحدات ، نوامیس ملی و حراست از ارزش های ملی و اسلامی کشور اند منحیث پاسداران این سرزمین با متانت در دفاع ازوطن و مردم افغانستان قرار دارند و در این راه آماده هرنوع ایثار و فداکاری می باشند. آنان با اجرای عملیات های متعدد جهت ممانعت از عبور و مرور هراس افگنان و تروریستان در ساحات تحت مسوولیت قطعات و جزوتامهای شان در مقابله با هرنوع توطیه و دسایس دشمنان شجاعانه میرزمند وعملاً تعهد و وفاداری شان را به مردم افغانستان ثابت می نمایند.