نام قهرمانان و غازیان دلیر وطن چون ستاره تابناک در آسمان آزادی و استقلال کشور می درخشد

نام قهرمانان و غازیان دلیر وطن چون ستاره تابناک  در آسمان آزادی و استقلال کشور می درخشد

سرمقاله:

دگرمن وحیدالله فطن

افغانستان خانه مشترک افغانهاست و هر فرزند این خاک که در فضای پاک آن پرورش یافته محبت آب و خاک و هوای وطن در تار و پود وجودش از گهواره تا گور عجین شده و هر افغان وطندوست دفاع از آزادی و استقلال کشور را بر خود لازم میداند، زیرا داشتن محبت و دوستی وطن جز ایمان است.

تاریخ گواهی میدهد که فرزندان متعهد، با شهامت و راستین این دیار نود و هشت سال قبل از امروز در معرکه استقلال بخاطر حصول آزادی کشور، مردانه رزمیدند و نام نامی شان را برای همیش در اوراق زرین تاریخ با خط درشت حک کردند.

از اینجاست که امروز همه افغانهای متدین و وطندوست به نام و کار نامه های قهرمانان ملی، غازیان دلیر و هزاران شهید گمنام این سرزمین افتخار می کنند .

این یک واقعیت مسلم است که افغانهای دلیر در طول تاریخ ، استقلال و آزادی شان را با ضرب شمشیر و به قیمت خون خویش بدست آورده و در این راه از هیچ نوع فدا کاری دریغ نورزیدند.

نبرد های استقلال طلبانه و برحق مردم ما طی سه مرحله علیه بریتانیای وقت، جهاد و مبارزه مسلحانه بر ضد قشون سرخ شوروی سابق و مقاومت بی نظیر مردم ما در مقابل عناصر دهشت افگن و تروریست در سال های اخیر، این واقعیت را یکبار دیگر آشکار ساخت که افغانها استقلال و آزادی شان را رایگان بدست نیاورده، بلکه این نعمت بزرگ را با تحمل مشکلات فراوان به دست آورده اند.

از همین جهت است که نام قهرمانان و غازیان دلیر وطن چون ستاره تابناک در آسمان آزادی و استقلال کشور برای همیش می درخشد.

 امروز که مردم ما در برابر جنگ استخباراتی قرار گرفته و هر روز مردم بی دفاع ما در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری گروه های متعدد تروریستی مظلومانه به شهادت می رسند، دشمنان مردم افغانستان باید بدانند که فرزندان این مرز و بوم در صفوف نیرو های دفاعی و امنیتی کشور وارث قهرمانان دلیر وشجاع تاریخ پر افتخار کشور هستند ،با قامت بلند و سر افرازی تمام بطور آگاهانه از وطن آبایی شان دفاع می کنند ونمی گذارند دشمنان مردم افغانستان به اهداف شوم شان برسند .

منسوبان قطعات وجزوتام های اردوی ملی کشور در تشریک مساعی با سایر نهاد های امنیتی در عملیات های محاربوی، تصفیوی با وجود خطرات ماین گذاری، حملات انتحاری وکمین دشمن در محلات که زمینه برای ستر و اخفای دشمن مساعد است تعرض نموده، حملات تهاجمی را بالای مواضع و مخفی گاه های  دشمن اجرا می کنند ، با تصفیه و تلاشی و افراز پوسته های کنترول عبوری، دست آورد های قابل توجهی دارند، آنان شجاعانه درمیان انبار از دود و آتش، انفجار و انتحار خود را به خاطر نجات هموطنان و خدمت صادقانه به مردم افغانستان میرسانند و با کمال صداقت و از خود گذری در سر کوبی دشمنان و تأمین امنیت نقش شایسته وتاریخی شان را انجام میدهند تا فرزندان این خاک در یک فضای مملو از آزادی ،رفاه صلح و آرامش کامل زنده گی کنند.

آنانیکه به خیال خام شان در صدد خواب های نا امن ساختن کشور ما به انواع فعالیت های خصمانه ادامه می دهند از تجارب گذشته پند بگیرند و بدانند که افغانستان به همت مردم وبازوی توانمند نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در مسیر پیروزی و موفقیت در حرکت است وهیچ دشمن زبون نمی تواند مانع آنان گردد.