منسوبان نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان وارث قهرمانان دلیر وشجاع تاریخ پر افتخار کشور

منسوبان نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان وارث قهرمانان دلیر وشجاع تاریخ پر افتخار کشور

سرمقاله:

دگرمن وحیدالله «فطن»

درست بیست وپنچ سال پیش از امروز با کامیابی مجاهدان با شهامت افغان در کار زار جهاد و مقاومت، صفحه تازه در تاریخ کشور رقم خورد وجهانیان یک بار دیگر بر شجاعت وسلحشوری فرزندان فدا کار این سرزمین مهر تایید گذاشتند .

بلی ! در هشتم ثور سال 1371هجری شمسی جهاد گران نستوه کشور ما به یاری خداوند بزرگ وحمایت بی دریغ مردم متدین ما در مقابله رویاروی با ارتش تا به دندان مسلح شوروی ها فایق آمدند و یکبار دیگر پیروزی حق بر باطل را به نمایش گذاشتند.

بدون شک تاریخ پرافتخار کشور عزیزمان افغانستان بیانگر این واقعیت است که افغانهای دلیر در مسیر پر طلاطم روز گار در سخت ترین شرایط با دشمن آزادی و استقلال کشور دلیرانه مقابله کرده اند و سر انجام درفش آزادی را با سر افرازی در اهتزاز در آورده و نام نامی افغانستان را زنده نگهداشته اند.

نبرد های مسلحانه مجاهدین افغان بر ضد ارتش سرخ شوروی وقت و مقاومت فرزندان قهرمان این خاک در مقابل انواع دسایس و توطیه های گوناگون دهشت افگنان و تروریستان در سال های اخیر مبین این حقیقت است که افغانهای دلیر استقلال و آزادی شان را بیشتر از همه دارو ندار شان ارج می گذارند وتا آخرین لحظه حیات از آن دفاع می کنند.

تاریخ شهادت می دهد که افغانستان و آزادی دو واژه باهم گره خورده یی است که باخون فرزندانش در خت آزادی آبیاری گردیده ، از همین جاست که امروز نام رهبران جهاد ومقاومت، غازیان دلیر، فرماندهان با درایت و هزاران شهیدد گمنام این مرز و بوم چون ستاره تابناک در آسمان آزادی و استقلال کشور برای همیش می درخشد.

در شرایط حاضر که مردم ما دربرابر یک جنگ استخبارتی قرار گرفته و هر روز مردم بی دفاع ما در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری گروه های متعدد تروریستی مظلومانه به شهادت می رسند، دشمنان مردم افغانستان باید بدانندکه فرزندان این خاک درصفوف نیرو های دفاعی وامنیتی کشور و هر منسوب نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان وارث قهرمانان دلیر وشجاع تاریخ پر افتخار کشور هستند،با قامت بلند و سر افرازی تمام بطور آگاهانه از وطن آبایی شان دفاع می کنند ونمی گذارند دشمنان مردم افغانستان به اهداف شوم شان برسند .

منسوبان قطعات وجزوتام های اردوی ملی کشور در تشریک مساعی با سایر نهاد های دفاعی و امنیتی هم اکنون در نقاط مختلف طی عملیات های محاربوی، تصفیوی و تلاشی با وجود خطرات ماین گذاری، حملات انتحاری، کمین دشمن در محلات که زمینه برای ستر و اخفای دشمن مساعد است تعرض نموده، حملات تهاجمی را بالای مواضع ومخفی گاه دشمن اجرا می کنند، با تصفیه و تلاشی و افراز پوسته های امنیتی دست آورد های قابل توجهی را به دست می آورند، آنان شجاعانه درمیان انبار از دود وآتش، انفجار و انتحار خود را به خاطر نجات هموطنان و خدمت صادقانه به مردم افغانستان از طریق هوا و زمین میرسانند و با کمال صداقت واز خود گذری در سر کوبی دشمنان نقش شایسته وتاریخی شان انجام میدهند تا فرزندان آینده این خاک در رفاه و آرامش کامل زندگی کنند.

آنانیکه به خیال خام شان در صدد خواب های نا امن ساختن کشور ما به انواع گوناگون ادامه می دهند از تجارب گذشته پند بگیرند و بدانند که افغانستان دیگرهر گز به عقب بر نمی گردد وبه همت مردم وبازوی پرقوت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در مسیر پیروزی و موفقیت در حرکت است وهیچ دشمن زبون نمی تواند مانع عزم راسخ فرزندان این خاک در راه ترقی وپیشرفت افغانستان گردد.