اردوی ملی آماده است تا در دشوار ترین شرایط از کشور دفاع نماید

اردوی ملی آماده است تا در دشوار ترین شرایط از کشور دفاع نماید

کابل-افغانستان: وزارت دفاع ملی، بر اساس پیشبینی های قبلی این وزارت، از شروع فصل خزان 1395 تدابیر اساسی در عرصۀ اکمالات، مدیریت جنگ، تکنالوژی استخبارات و اجراآی عملیات های تهاجمی و تصفیوی علیه دشمن را روی دست گرفت که با نتایج مثبت همراه بوده است.

Description: C:\Users\B.H\AppData\Local\Temp\DSC_0107.JPGبعد از منظوری قرارداد های اکمالاتی، وزارت دفاع ملی توانسته است که در جریان دو ماه اخیر اردوی ملی را هشتاد در صد از نقطه نظر اعاشه، البسه، ممر، سلاح، مهمات و وسایل مختلف منجمله طیارات جنگی اکمال نماید و به نیازمندی های سربازان، بریدملان و افسران در قطعات و جزوتام ها رسیده گی کند. فعلاً اردوی فداکار مردم افغانستان می تواند با اطمینان خاطر  از سرزمین شان دفاع کنند.

همچنان وزارت دفاع ملی، از شروع تابستان همین سال، تلاش نموده است تا اصلاحات را در مدیریت جنگ در سطح قطعات و جزوتام های اردوی ملی به وجود آورد. بر اساس پلانی که در حال تکمیل شدن است، ظرفیت های مدیریتی قوماندانان و معاونین بلوک ها الی لوا ها ارزیابی شده و افراد واجد شرایط به حیث قوماندانان و معاونین به کار گماشته شده اند.

Description: C:\Users\B.H\AppData\Local\Temp\DSC_01041.JPGیکی از تاکتیک های جنگی مخالفین مسلح که اکثراً از افراد ملکی قربانی می گیرد ماین های کنار جاده اند. در جریان چند ماه اخیر، وزارت دفاع ملی با استفاده از تکنالوژی جدید و استخبارات مؤثق، توانسته است که سطح این تهدید را کاهش دهد. به همین منظور وزارت دفاع ملی تیم های انجنیری تطهیر ماین را بیشتر نموده و اکنون این تیم ها در بیشترین کندک های اردوی ملی فعالیت دارند.

عملیات پیش گیرانه، تهاجمی و تصفیوی بارزترین پیشرفتی است که اردوی پر افتخار افغانستان در جریان عملیات های شفق در 18 ولایت افغانستان اجرا می کند. اردوی ملی افغانستان می تواند در سخت ترین شرایط در هر نقطۀ افغانستان که خواسته باشد دشمن را مورد هدف قرار دهد.

اردوی ملی افغانستان هر روز قوی تر می گردد. رهبری وزارت دفاع ملی در تلاش است تا با ایجاد قابلیت های جدید، تغییرات مثبتی را در مدیریت جنگ به وجود آورد.