تاریخ: 26 عقرب 1397دعوتنامه مطبوعاتی

 

 قرار است فردا یکشنبه مورخ 27 عقرب 1397 کنفرانس علمی، میتودیکی و تحقیقاتی امور صحی در نیروهای ملی دفاعی وامنیتی کشور، در قوماندانی اکادمی علوم طبی قوای مسلح در شفاخانه شهید سردار محمد داودخان  با اشتراک دوکتوران  ومتخصیصان سکتورهای  امنیتی و صحی کشور  دایر  گردد. 

موضوع:  کنفرانس علمی ، میتودیکی و تحقیقاتی  امور صحی در نیروهای ملی دفاعی وامنیتی افغانستان

محل بر گزاری :    اکادمی علوم طبی قوای مسلح   ( شفا خانه شهید سردار محمد داود خان مقیم وزیر محمد اکبر خان )

تاریخ برگزاری :        27 عقرب1397

زمان  :           ساعت 08:00   قبل از ظهر

سخنرانان:   هئیت رهبری  و دکتوران وکار شناسان طبی در  سکتور های امنیتی کشور .

  لطفآ نیم ساعت قبل از  زمان تعین شده  تشریف بیاورید.

ریاست ارتباطات ستراتیژیک وامور عامه   معاونیت ستراتیژی و پالیسی  وزارت دفاع ملی  تشریف آوری تمام ژورنالستان ملی و بین المللی را خوش آمدید گفته از همکاری های همیشگی شان در امر اطلاع رسانی ابراز امتنان مینماید.

###

 

شماره تماس : 0700052014 ډګروال عبدالحکیم