اعلانات

 • دعوت نامه مطبوعاتی 9دلو1397

  رده : عمومی

  دعوت نامه مطبوعاتی کابل افغانستان: قرار است امروز سه شنبه مورخ 9 دلو 1397 قوماندانی قول اردوی عملیاتهای خاص دستاورد های اخیر نیرو های کماندوی اردوی ملی را طی کنفرانس مطبوعاتی با رسانه ها در میان بگذارد . موضوع: دستاورد های اخیر نیرو های...

 • اطـــــلاعـــیـــه مورخ 23 جدی 1397

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه با اطلاع عموم ورثه معظم شهدا و فامیل های محترم معلولین اردوی ملی رسانیده میشود که موسسات تحصیلات عالی خصوصی داخل کشور یک تعداد ورثه شهدا و فامیل های معلولین اردوی ملی را که واجد شرایط فراگیری تحصیلات عالی باشند برای...

 • اطـــــلاعـــیـــه مورخ 22 جدی 1397

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه وزارت دفاع ملی در نظر دارد تا فرزندان خانواده های معظم شهدا ومعلولین اردوی ملی را جهت تداوم و تکمیل تحصیلات عالی شان به موئسسات تحصیلات عالی خصوصی متعهد کشور معرفی نمایند. بناء به اطلاع عموم خانواده های معزز شهدا...

 • دعوت نامه مطبوعاتی مورخ 1جدی1397

  رده : عمومی

  دعوت نامه مطبوعاتی کابل افغانستان: قرار است فردا یکشنبه مورخ 2 جدی 1397 سازمان اجتماعی بلکا حمایت وپشتبانی خویش را ازنیروهای قوای هوائی کشور در تالار قوماندانی عمومی قوای هوائی اعلان بدارند . موضوع: حمایت وپشتبانی سازمان اجتماعی بلکا از...

 • دعوت نامه مطبوعاتی مورخ 20 قوس1397

  رده : عمومی

  دعوت نامه مطبوعاتی کابل افغانستان: قرار است فردا چهارشنبه مورخ 21 قوس 1397 به کمیت 900 تن افسران، بریدملان و سربازان بعد از سپری نمودن تعلیمات کماندوئی از دوره 26 ام مکتب تعلیمات عالی قول اردوی عملیاتهای خاص کماندو طی مراسم با اشتراک هیئت...

 • دعوت نامه مطبوعاتی مورخ 14 قوس1397

  رده : عمومی

  دعوت نامه مطبوعاتی کابل افغانستان: قرار است فردا پنجشنبه مورخ 15 قوس 1397 به کمیت 317 تن افسران جوان از اکادمی افسران جوان پوهنتون دفاع ملی مارشال" فهیم " طی مراسم به اشتراک هیئت بلند رتبه وزارت دفاع ملی و ستر درستیر فارغ گردند....

 • اطلاعیه

  رده : عمومی

  وزارت دفاع ملی به اطلاع انعده جوانان قشر ذکور واناث که خواهش شمولیت به اکادمی افسران اردوی ملی داشته باشند ، میرساند که این اکادمی برای دور هفده هم خویش محصل پذیرفته و ثبت نام در تمام مراکز جلب و جذب اردوی ملی در مرکز و ولایات ادامه...

 • اطلاعیه وزارت دفاع ملی مورخ 11 قوس 1397

  رده : عمومی

  اطلاعیه وزارت دفاع ملی وزارت دفاع ملی وستر درستیز جهت اکمال کادر برید ملی به قوای هوائی اردوی ملی فارغان طبقه ذکور واناث صنوف دوازدهم وبالا تر از آن رابه دور پنجم مپذیرد ، داو طلبان شمولیت از تاریخ نشر اعلان الی 22 قوس 1397 جهت ثبت نام...

 • دعوت نامه مطبوعاتی

  رده : عمومی

  کابل افغانستان: قرار است فردا یکشنبه مورخ 4 قوس 1397 نهاد های مدنی گروه مدافعین منافع ملی افغانستان و سازمان اجتماعی شهامت با تدویر همایشی، از نیروهای هوائی، پیلوتان وهوا بازان کشور در تالار قوماندانی عمومی قوای هوائی کشورحمایت وپشتبانی خویش...

 • تاریخ: 26 عقرب 1397دعوتنامه مطبوعاتی

  رده : عمومی

  قرار است فردا یکشنبه مورخ 27 عقرب 1397 کنفرانس علمی، میتودیکی و تحقیقاتی امور صحی در نیروهای ملی دفاعی وامنیتی کشور، در قوماندانی اکادمی علوم طبی قوای مسلح در شفاخانه شهید سردار محمد داودخان با اشتراک دوکتوران ومتخصیصان سکتورهای...

صفحه 1 از 10