اطـــــلاعـــیـــه مورخ 23 جدی 1397

 

اطـــــلاعـــیـــه

با اطلاع عموم ورثه معظم شهدا و فامیل های محترم معلولین اردوی ملی رسانیده میشود که موسسات تحصیلات عالی خصوصی داخل کشور یک تعداد ورثه شهدا و فامیل های معلولین اردوی ملی را که واجد شرایط فراگیری تحصیلات عالی باشند برای سال تعلیمی 1398 رایگان میپذیرد.

ورثه محترم شهدا و فامیل های محترم معلولین اردوی ملی میتوانند ، غر ض ثبت نام در مرکز به کمیسیون موظف در ریاست کادر و پرسونل ستر درستیز و در ولایات به نماینده شهدا و معلولین در قوماندانی های جلب و جذب اردوی ملی در تماس شوند  .

غرض کسب معلومات به شماره 2147- 020263  به تماس شوید .